Aktualności
Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego
Spacer z psem vs. rezerwaty przyrody

Czy mieszkańcy terenów sąsiadujących z rezerwatami przyrody w trosce o zachowanie najcenniejszych walorów przyrodniczych są w stanie świadomie zrezygnować z wprowadzania psów do rezerwatów?

2017-12-15
Ocena najbardziej zagrożonych gatunków roślin w Polsce

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powstała ekspertyza oceniająca najbardziej zagrożone gatunki roślin w Polsce pod kątem potrzeb wzmocnienia lub przywrócenia ich populacji i szans na powodzenie takich działań

2017-12-13
Wicikrzew pomorski
Dobre wieści z rezerwatu Biele Chojnowskie

Dzięki ochronie czynnej realizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie wzrosła populacja wiciokrzewu pomorskiego, jednego z celów ochrony w rezerwacie Biele Chojnowskie

2017-12-04
Linia 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie spotkali się z mieszkańcami gmin, na terenie których planowana jest budowa linii elektroenergetycznej

2017-12-01
Jak ograniczać szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta

Sposoby ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, ich szacowanie oraz wypłata odszkodowań to główne tematy konferencji naukowej, która odbyła się w Olsztynie

2017-12-01
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka