Aktualności
Przebudowa Zalewu Borki

Jakość złożonej dokumentacji oraz niewłaściwe wywieszenie obwieszczenia przez Urząd Miasta Radomia miały wpływ na długość postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2021-04-09
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

2021-03-22
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie w sprawie zasad obsługi interesantów w ramach przeprowadzanego udziału społeczeństwa oraz wglądu do akt spraw prowadzonych postępowań administracyjnych

2021-03-22
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zasad dokonywania oględzin szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną

2021-03-22
Zadania ochronne dla dwóch mazowieckich rezerwatów

W marcu 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ustanowił zadania ochronne dla rezerwatów przyrody Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich i Wilcze Błota

2021-03-18
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka