Aktualności
Niszczenie siedlisk i gniazd to najczęstsze wykroczenia przeciwko przyrodzie

Około 60% zgłoszonych regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska wykroczeń przeciwko przyrodzie dotyczy niszczenia siedlisk roślin, zwierząt i grzybów oraz gniazd ptaków

2017-03-17
Start projektu „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody"

Ruszają działania w ramach projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody. Jego głównym celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami i organami zaangażowanymi w prawną ochronę przyrody

2017-03-14
Stare dziuplaste drzewo
Wycinka drzew w kontekście ochrony gatunkowej

Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu ochrony gatunkowej, właściciel terenu przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów powinien ustalić, czy znajdują się tam gatunki objęte ochroną. Zakazy wobec chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów obowiązują przez cały rok

2017-03-09
Program ochrony dubelta zatwierdzony

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zatwierdził Krajowy Program Ochrony Dubelta. Dokument opisuje istniejące mechanizmy ochrony gatunku, a także identyfikuje zagrożenia oraz przedstawia propozycję działań na rzecz wzmocnienia ochrony tych ptaków

2017-03-07
Pożar trawy na brzegu rzeki
Nie wypalaj traw!

Wiosną i jesienią dochodzi do pożarów łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Wypalanie traw jest bardzo szkodliwe - obniża wartość gleby, hamuje naturalne procesy rozkładu, powoduje degradację i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt

2017-03-06
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka