Aktualności
Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry

7 stycznia 2020 r. weszły w życie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, które mają na celu ograniczenie szkód powodowanych przez bobra europejskiego na terenach użytkowanych gospodarczo w woj. mazowieckim

2020-01-23
Działania ochronne w rezerwacie Stawy Broszkowskie zakończone

Usunięcie samosiewów drzew i krzewów stanowi element ochrony ciepłolubnej murawy napiaskowej, stanowiącej cenne siedlisko przyrodnicze w rezerwacie Stawy Broszkowskie

2019-12-17
Działania ochronne w rezerwacie Torfowisko Karaska

W rezerwacie przyrody Torfowisko Karaska chronione jest m.in. torfowisko wysokie. Usunięcie młodych drzew zarastających to siedlisko przyczyni się do jego skutecznej ochrony

2019-12-06
Owcza wełna pomoże ochronić młode pokolenie jodły

W najstarszym na Mazowszu rezerwacie przyrody, Jedlina,  przeprowadzono działania mające na celu ochronę drzewostanów z udziałem jodły pospolitej, znajdującej się tu poza zwartym zasięgiem występowania

2019-12-04
Ochrona murawy kserotermicznej na Mazowszu

Działania z zakresu ochrony czynnej zrealizowane w rezerwacie przyrody Sadkowice pomogą zachować cenne gatunki roślin kserotermicznych

2019-12-03
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka