REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Prezes Rady Ministrów powołał Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Głównego Konserwatora Przyrody. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem


2014-08-01
Podsumowanie IV edycji Akademii Menedżera

Już po raz czwarty studenci z całego kraju wzięli udział w cyklu szkoleń, warsztatów i wyjazdów studyjnych organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju


2014-07-30
Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie ratują ptaki

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie uratowali samiczkę pustułki ranną w wyniku kolizji z linią wysokiego napięcia


2014-07-29
Spotkanie w sprawie wycieku mazutu do Wisły

Wizje terenowe obszaru objętego skutkami awarii, interwencje i pomoc weterynaryjna to wynik ustaleń ze spotkania zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w związku z wyciekiem w Elektrowni Kozienice


2014-07-28
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Warszawie

W dolinie Pilicy odbyło się spotkanie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Warszawie


2014-07-18
Więcej
Kalendarium