czwartek, 24 lipca 2014, 09:25

ZARZĄDZENIA Instrukcje Wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów, o których mowa w atr. 46 i 47.
PDF Drukuj Email

 

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
ZADANIE Wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA SPRAWY 1) wniosek (organu opracowującego dokument) o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) kopia uchwały Rady Miasta/Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku innych dokumentów informacje o zasięgu terytorialnym projektowanego dokumentu.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY Uzgodnienie w formie pisemnej.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, parter, pok. 1 dla terenu powiatów:
-grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego, żyrardowskiego oraz miasta na prawach powiatu Warszawa.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I:
- w Siedlcach ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce dla terenu powiatów: siedleckiego, łosickiego, garwolińskiego, mińskiego, sokołowskiego, węgrowskiego oraz miasta na prawach powiatu Siedlce;
- w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka dla terenu powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego oraz miasta na prawach powiatu Ostrołęka;
- w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów dla terenu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, płońskiego oraz miasta na prawach powiatu Ciechanów.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II:
- w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom dla terenu powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz miasta na prawach powiatu Radom;
- w Płocku ul. 3-go Maja 16 (pokój 16 i 17), 09-402 Płock dla terenu powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego sochaczewskiego, żuromińskiego oraz miasta na prawach powiatu Płock.
OPŁATA Brak.
TRYB ODWOŁAWCZY Brak.
UWAGI / INNE INFORMACJE Brak.
WNIOSKI DO POBRANIA Brak.