Aktualności
Zrównoważone gospodarowanie na obszarach Natura 2000

Natura 2000 to system służący ochronie różnorodności biologicznej na zasadach zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska

2020-05-22
Rozwiązania są w przyrodzie

Połączenie ochrony przyrody z ekstensywnym gospodarowaniem na terenach wartościowych przyrodniczo przynosi wielopoziomowe korzyści

2020-05-22
Funkcje przyrodnicze vs. funkcje społeczne rezerwatów

Ochrona przyrody jest priorytetem w rezerwatach przyrody. Nie można jednak zapominać o ich funkcji społecznej. Jak pogodzić te dwa obszary?

2020-05-21
Europejski Dzień Sieci Natura 2000

Na terenie Unii Europejskiej (na lądzie i na morzu) znajduje się ponad 27 tys. obszarów Natura 2000 ustanowionych we wszystkich dwudziestu siedmiu państwach członkowskich.

2020-05-21
Światowy Dzień Pszczół

O pożyteczności pszczół nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Chroniąc środowisko i bioróżnorodność jednocześnie troszczymy się o pszczoły i inne owady zapylające.

2020-05-20
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka