Aktualności
Zanim wejdziesz do rezerwatu przyrody...

Przypominamy, że w dużej części mazowieckich rezerwatów przyrody obowiązuje zakaz wstępu. Chcąc w nich realizować materiał prasowy lub filmowy, należy wystąpić do RDOŚ w Warszawie z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji

2021-04-16
Jak remontować budynki, nie szkodząc ptakom i nietoperzom?

Znajomość i stosowanie się do przepisów prawa, nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny oraz staranne planowanie prac z wyprzedzeniem umożliwia sprawne przeprowadzenie robót budowlanych z poszanowaniem naszych skrzydlatych sąsiadów

2021-04-14
Przebudowa Zalewu Borki

Jakość złożonej dokumentacji oraz niewłaściwe wywieszenie obwieszczenia przez Urząd Miasta Radomia miały wpływ na długość postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2021-04-09
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

2021-03-22
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie w sprawie zasad obsługi interesantów w ramach przeprowadzanego udziału społeczeństwa oraz wglądu do akt spraw prowadzonych postępowań administracyjnych

2021-03-22
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka