REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

Aktualności
Nowy rezerwat przyrody w województwie mazowieckim

Rezerwat przyrody Klimonty chroni kompleks olsów i łęgów wraz z cennymi gatunkami roślin i zwierząt. W rezerwacie występuje m.in. kruszczyk szerokolistny, kukułka Fuchsa, listera jajowata - gatunki objęte ochroną


2015-03-03
Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Uprawiających ogrody, jak również zawodowo zajmujących się ogrodnictwem zachęcamy do  korzystania z Kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie. Stosowanie opisanych w Kodeksie zasad przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rodzimej przyrody


2015-02-18
Zielona administracja za sprawą EMAS

Sprostanie wyzwaniom zrównoważonego rozwoju, budowanie nowoczesnej i zielonej administracji to kluczowe tematy konferencji „Zielona administracja za sprawą EMAS”. Spotkanie, które adresowane  jest do przedstawicieli administracji publicznej, odbędzie się 25 lutego 2015 r. w Warszawie. Zapraszamy


2015-02-05
Unijne narzędzie do walki z inwazyjnymi gatunkami obcymi

1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych


2015-01-09
Minimalizowanie skutków aktywności bobrów

W ramach działań realizowanych na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie ogrodzono wybrane sady owocowe i zainstalowano rury przelewowe w tamach bobrowych


2015-01-08
Więcej
Kalendarium