Aktualności
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

2021-03-01
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie w sprawie zasad obsługi interesantów w ramach przeprowadzanego udziału społeczeństwa oraz wglądu do akt spraw prowadzonych postępowań administracyjnych

2021-03-01
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zasad dokonywania oględzin szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną

2021-03-01
Trwa znakowanie mazowieckich obszarów Natura 2000

W 2020 r. w kolejnych już 18 obszarach Natura 2000 stanęły tablice z nazwami tych obszarów chronionych

2021-02-15
Zakończono pierwszy etap działań ochronnych w rezerwacie przyrody Dąbrowy Seroczyńskie

W 2020 r. rozpoczęto działania ukierunkowane na zachowanie celu ochrony rezerwatu Dąbrowy Seroczyńskie i przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 o tej samej nazwie. Prace będą kontynuowane przez cały okres obowiązywania planu ochrony

2021-02-09
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka