Aktualności
Ochrona muraw kserotermicznych w rezerwacie Winnica

W rezerwacie przyrody Winnica w województwie łódzkim wykoszono roślinność zielną i usunięto odrosty krzewów. Zabiegi miały na celu poprawę warunków świetlnych i termicznych muraw kserotermicznych

2016-12-02
Uczestnicy konferencji Ojczystą przyrodę - poznaję, chronię
Konferencja "Ojczystą przyrodę - poznaję, chronię"

Podsumowanie działalności ekologicznej szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody oraz upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych regionu radomskiego stanowiły główne punkty konferencji Ojczystą przyrodę - poznaję, chronię

2016-11-28
Wykorzystanie informacji o środowisku

Informacja o środowisku i jego ochronie to nie tylko zestawienia, tabele i kopie dokumentów. Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji ogromna ilość tych danych ma swoje odzwierciedlenie w szczegółowych mapach, usługach internetowych i aplikacjach

2016-11-18
III edycja Polskiej Nagrody Krajobrazowej

Do 30 listopada 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do udziału w konkursie na Polską Nagrodę Krajobrazową. Nagroda przyznawana jest wzorcowym inicjatywom i działaniom z zakresu zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem

2016-11-10
Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry

10 listopada 2016 r. wchodzą w życie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zezwalające na redukcję populacji bobra europejskiego na Mazowszu. Mają one na celu ograniczenie szkód powodowanych przez osobniki tego gatunku na terenach użytkowanych przez ludzi

2016-11-10
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka