środa, 23 lipca 2014, 17:01

OCHRONA PRZYRODY Plany zadań ochronnych PLH140049 Myszynieckie Bory Sasankowe

1. Zaproszenie na spotkania.

2. Opis założeń do opracowania PZO.

3. Sprawozdanie ze spotkań informacyjnych.

Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych.