Aktualności
RDOŚ w Warszawie: budowa w otulinie rezerwatu Łosiowe Błota zagraża przyrodzie

Przepisy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 nie wyłączają stosowania przepisów środowiskowych, w tym w szczególności przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo Wodne czy też ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2020-09-11
Kompendium wiedzy o szkodach w środowisku

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami z zakresu szkoda w środowisku, które będą cyklicznie publikowane na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

2020-09-10
Awaria kolektora przesyłowego w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wszczął postępowanie w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

2020-08-29
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

2020-08-10
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie w sprawie zasad obsługi interesantów w ramach przeprowadzanego udziału społeczeństwa oraz wglądu do akt spraw prowadzonych postępowań administracyjnych

2020-08-10
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka