Aktualności
Działania ochronne w rezerwacie przyrody Dąbrowy Seroczyńskie

W rezerwacie przyrody Dąbrowy Seroczyńskie przystąpiono do realizacji działań ochronnych, zmierzających do utrzymania cennych zbiorowisk roślinnych, w szczególności grądu subkontynentalnego i ciepłolubnych dąbrów

2020-02-14
Zwierzyniec - zapomniany senior wśród rezerwatów przyrody

W północnej części Mazowsza znajduje się jeden z najstarszych rezerwatów przyrody nie tylko w naszym województwie, ale i w Polsce. Można w nim znaleźć wiekowe sosny i świerki. Jest to jednocześnie schronienie dla wielu zwierząt

2020-02-07
Czwarty rok realizacji działań ochronnych w rezerwacie Baranie Góry

Czy działania prowadzone konsekwentnie od kilku lat w rezerwacie przyrody pozwolą ochronić świetliste dąbrowy? O skuteczności realizowanych prac dowiemy się dzięki planowanemu monitoringowi

2020-02-05
Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry

7 stycznia 2020 r. weszły w życie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, które mają na celu ograniczenie szkód powodowanych przez bobra europejskiego na terenach użytkowanych gospodarczo w woj. mazowieckim

2020-01-23
Działania ochronne w rezerwacie Stawy Broszkowskie zakończone

Usunięcie samosiewów drzew i krzewów stanowi element ochrony ciepłolubnej murawy napiaskowej, stanowiącej cenne siedlisko przyrodnicze w rezerwacie Stawy Broszkowskie

2019-12-17
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka